Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
Wysłany: 2018-09-30, 10:46


Pyrek24Wiek: 18
Na forum: 894 dni
Posty: 213
Nick w MP: PyrekRespekt: 50


Witam pomoże mi ktoś z tym ogrpg-db. Ponieważ ten błąd bo tak mi w db3 spami, że nie mogę nic odczytać innego.
-- Settings
DBHandler=nil
DBName="db_36528"
DBUser="db_36528"
DBPass="fwhvo7ueZRLw" 
DBHost="94.23.90.14"
 
-- Functions
function dbSet(...)
    if not {...} then return end
    local qh dbQuery(DBHandler, ...)
    if not qh then return false end
    local resultnum_affected_rowslast_insert_id dbPoll(qh, -1)
    return resultnum_affected_rowslast_insert_id
end
 
function dbGet(...)
    if not {...} then return end
    local stringe=dbPrepareString(DBHandler,...)
    local query=dbQuery(DBHandlerstringe)
    local result,num_affected_rowslast_insert_id =dbPoll(query, -1)
    return result
end
 
 
addEventHandler("onResourceStart"resourceRoot, function()
    DBHandler=dbConnect("mysql""dbname="..DBName..";host="..DBHost..""DBUserDBPass"share=1;autoreconnect=1")
    if DBHandler then
        outputDebugString("* Połączono pomyślnie Z bazą Danych Serwera MoveRPG 2.0 Pyrek Pozdrawia! (MySQL)")
        dbSet("SET NAMES utf8")
    else
        outputDebugString("* Brak połączenia! (MySQL)")
    end
end)
 
 
 
 
 
function pobierzTabeleWynikow(...)
    local h=dbQuery(DBHandler,...)
    if (not hthen
        return nil
    end
    local rows dbPoll(h, -1)
    return rows
end
 
function pobierzWyniki(...)
    local h=dbQuery(DBHandler,...)
    if (not hthen
        return nil
    end
    local rows dbPoll(h, -1)
    if not rows then return nil end
    return rows[1]
end
 
function zapytanie(...)
    local h=dbQuery(DBHandler,...)
    local result,numrows=dbPoll(h,-1)
    return numrows
end
 
--[[
function insertID()
    return mysql_insert_id(SQL)
end
function affectedRows()
    return mysql_affected_rows(SQL)
end
SSY
https://scr.hu/07B2qYr

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 10:50


Gravgor

LUA


Wiek: 15
Na forum: 1076 dni
Posty: 357
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 109

Respekt: 47,8


Nie posiadasz kolumny premium w mysql.

Podpis
Kiedyś support team.

LUA
Javascript i potomne
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 11:34


Query

LightRPG


Wiek: 17
Na forum: 528 dni
Posty: 299
Nick w MP: Query

Piwa: 686

Respekt: 111
Respekt: 111


Tak jak kolega wyżej powiedział. Nie posiadasz kolumny premium w bazie danych, dlatego wywala błędy w db3

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 12:43


Pyrek24Wiek: 18
Na forum: 894 dni
Posty: 213
Nick w MP: PyrekRespekt: 50


aa ok? Czyli stworzyć tylko kolumnę premium w sql i tyle?

[ Dodano: 2018-09-30, 12:44 ]
Panowie a pomożecie mi z tym tematem? cut

Komentarz Shimeon dodany 2018-09-30, 12:50Cierpliwości. Prędzej czy później ktoś ci odpisze ;)
Ostatnio zmieniony przez Shimeon 2018-09-30, 12:50, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 13:13


Query

LightRPG


Wiek: 17
Na forum: 528 dni
Posty: 299
Nick w MP: Query

Piwa: 686

Respekt: 111
Respekt: 111


Jeżeli można prosić to poproszę kod od premium.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 13:15


Gravgor

LUA


Wiek: 15
Na forum: 1076 dni
Posty: 357
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 109

Respekt: 47,8


"Pyrek24" napisał/a:

aa ok? Czyli stworzyć tylko kolumnę premium w sql i tyle?

[ Dodano: 2018-09-30, 12:44 ]
Panowie a pomożecie mi z tym tematem? cut


Wyślij nam plik z ogrpg-core, odpowiadający za premium; bardziej linijkę odpowiadającą za premium. Ona znajduję się chyba w core.lua w wcześniej wspominanym zasobie. Później poinstruktujemy Cię jak stworzyć tą kolumne.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 13:28


Pyrek24Wiek: 18
Na forum: 894 dni
Posty: 213
Nick w MP: PyrekRespekt: 50


Base_S.lua

if getElementData(source,"player:premium"then 
        local queryA=string.format("SELECT * FROM ogrpg_users WHERE id=%d AND premiumdate>NOW() LIMIT 1"getElementData(source,"player:uid"))
        local resultA=exports["ogrpg-db"]:dbSet(queryA)
        if (queryAthen
            outputChatBox("* Konto premium ważne do " ..queryA["premiumdate"], source)
            outputChatBox("* Posiadasz aktywne konto premium do " .. queryA["premiumdate"] .. "."source2552000)
        end
        local v2=exports['ogrpg-db']:dbGet('SELECT * FROM ogrpg_users WHERE premium=?')
        for ile,_ in ipairs(v2) do
            ilosc ile
        end
        outputChatBox("* Aktualnie posiadamy "..ilosc.." kont(a/o) ze statusem PREMIUM, dziękujemy za wsparcie!"client255255255)
    end
    triggerClientEvent(source,"core:blipyaut",root,source)
end)


Saveplayers.lua
    local resultA=exports["ogrpg-db"]:dbGet("SELECT * FROM ogrpg_users WHERE id=? AND premiumdate>NOW() LIMIT 1"getElementData(plr,"player:uid"))
        if (resultA and #resultA > 0) then
            setElementData(plr,"player:premium",true)
            setElementData(plr,"player:premiumdate",v.premiumdate)
            setPlayerName(plr,"#FFFF00"..getPlayerName(plr))
        else
            setElementData(plr,"player:premium",false)
            setPlayerName(plr,getPlayerName(plr):gsub("#%x%x%x%x%x%x",""))
        end
        setElementData(plr,"player:skin",v.skin)


s_pgui.lua
function getPremiumDate(plr)
    local queryA=exports['ogrpg-db']:dbGet("SELECT * FROM ogrpg_users WHERE id=? AND premiumdate>NOW() LIMIT 1"getElementData(plr,"player:uid"))
    if (queryA and #queryA > 0) then
        return queryA[1].premiumdate
    end
    return false
end


function setPremiumDay(plr,days)
    if getPremiumDate(plrthen
    local queryA=exports['ogrpg-db']:dbSet(string.format("UPDATE ogrpg_users SET premiumdate = DATE(premiumdate) + INTERVAL %d DAY WHERE id=%d",days,getElementData(plr,"player:uid")))
    return end
    local queryA=exports['ogrpg-db']:dbSet(string.format("UPDATE ogrpg_users SET premiumdate = DATE(curdate()) + INTERVAL %d DAY WHERE id=%d",days,getElementData(plr,"player:uid")))
end

addEvent("premiumActive"true)
addEventHandler("premiumActive"root, function(code,amount,number)
    if not code then return end
    outputDebugString(code..":"..amount)
    local x=exports['ogrpg-db']:dbGet("SELECT * from ogrpg_premium_code where code=?",code)
    if and #x > 0 then
        if x[1].active 1 then outputChatBox("*Błędny -Kod",client) return end
        local xamount tonumber(x[1].amount)
        if xamount == tonumber(amountthen
        exports['ogrpg-db']:dbSet("UPDATE ogrpg_premium_code set active=0,active_date=NOW(),active_uid=? where code=?",getElementData(client,"player:uid"),code)
        if tonumber(amount) == 1508 then amount 15 else amount 30 end
        setPremiumDay(client,amount)
        triggerEvent("save:player",root,client)
        triggerEvent("load:player",root,client)
        setElementData(client,"player:premium",true)
        outputChatBox("Kupiono konto premium na "..amount.." dni! Wesołego dnia !"client)
        else
        outputChatBox("Błędny ekod",client) return
        end
    return end
    local query=string.format("http://microsms.pl/api/check.php?userid=1156&number=%s&code=%s&serviceid=%s"number,code,amount)
    fetchRemotequeryresult,"",falseclient,amount,number)
end)

function result(responseDataerrnoplayerToReceive,amount)
    if errno == 0 then
  local x split(responseData,",")
    if not x then return end
    if string.find(x[1],"1"then
        if tonumber(amount) == 1508 then amount 15 else amount 30 end
        setPremiumDay(playerToReceive,amount)
        outputChatBox("Kupiono konto premium na "..amount.." dni! Wesołego dnia !"playerToReceive)
    --`    setElementData(playerToReceive,"player:premium", true)
        triggerEvent("save:player",root,playerToReceive)
        triggerEvent("load:player",root,playerToReceive)
    else
        outputChatBox("Błędny Kod ("..responseData..")", playerToReceive)
--        outputChatBox("*Błędny Kod", client)
    end
    end
end

addCommandHandler("dajvipa",function(plr,cmd,cel,dni)
    if exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,3) or exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,4) then
    if not cel then outputChatBox("/dajvipa [gracz] [dni]",plr) return end
    if not dni then outputChatBox("/dajvipa [gracz] [dni]",plr) return end
    if not tonumber(dni) then outputChatBox("/dajvipa [gracz] [dni]",plr) return end
        local target=exports["ogrpg-core"]:findPlayer(plr,cel)
        if not target then
            outputChatBox("* Nie znaleziono podanego gracza.", plr, 255, 0, 0)
            return
        end
        setPremiumDay(target,dni)
        outputChatBox("Nadano konto premium na "..dni.." dni dla "..getPlayerName(target):gsub("#%x%x%x%x%x%x",""), plr)
        outputChatBox("Otrzymales konto premium na "..dni.." dni od "..getPlayerName(plr):gsub("#%x%x%x%x%x%x",""), target)
        triggerEvent("save:player",root,target)
        triggerEvent("load:player",root,target)
        setElementData(target,"player:premium",true)
    end
end)

addCommandHandler("losvip",function(plr)
    if exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,4) then
    local los = getRandomPlayer()
    if not los then return end
        setPremiumDay(los,15)
        outputChatBox("Losowanie konta premium na 1 dzień..", root)
        outputChatBox("Losowe konto PREMIUM otrzymuje gracz o nicku "..getPlayerName(los):gsub("#%x%x%x%x%x%x","").." na 15 dzień", root)
        outputChatBox("Otrzymales konto premium na 1 dzień.", los)
        triggerEvent("save:player",root,los)
        triggerEvent("load:player",root,los)
        setElementData(los,"player:premium",true)
    end
end)

addCommandHandler("losvip2",function(plr)
    if exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,4) then
    local los2 = getRandomPlayer()
    if not los2 then return end
        setPremiumDay(los2,30)
        outputChatBox("Losowanie konta premium na 30 dni..", root)
        outputChatBox("Losowe konto PREMIUM otrzymuje gracz o nicku "..getPlayerName(los2):gsub("#%x%x%x%x%x%x","").." na 30 dni!", root)
        outputChatBox("Otrzymales konto premium na 30 dni.", los2)
        triggerEvent("save:player",root,los2)
        triggerEvent("load:player",root,los2)
        setElementData(los2,"player:premium",true)
    end
end)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 13:39


Gravgor

LUA


Wiek: 15
Na forum: 1076 dni
Posty: 357
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 109

Respekt: 47,8


"Pyrek24" napisał/a:

Base_S.lua

if getElementData(source,"player:premium"then 
        local queryA=string.format("SELECT * FROM ogrpg_users WHERE id=%d AND premiumdate>NOW() LIMIT 1"getElementData(source,"player:uid"))
        local resultA=exports["ogrpg-db"]:dbSet(queryA)
        if (queryAthen
            outputChatBox("* Konto premium ważne do " ..queryA["premiumdate"], source)
            outputChatBox("* Posiadasz aktywne konto premium do " .. queryA["premiumdate"] .. "."source2552000)
        end
        local v2=exports['ogrpg-db']:dbGet('SELECT * FROM ogrpg_users WHERE premium=?')
        for ile,_ in ipairs(v2) do
            ilosc ile
        end
        outputChatBox("* Aktualnie posiadamy "..ilosc.." kont(a/o) ze statusem PREMIUM, dziękujemy za wsparcie!"client255255255)
    end
    triggerClientEvent(source,"core:blipyaut",root,source)
end)


Saveplayers.lua
    local resultA=exports["ogrpg-db"]:dbGet("SELECT * FROM ogrpg_users WHERE id=? AND premiumdate>NOW() LIMIT 1"getElementData(plr,"player:uid"))
        if (resultA and #resultA > 0) then
            setElementData(plr,"player:premium",true)
            setElementData(plr,"player:premiumdate",v.premiumdate)
            setPlayerName(plr,"#FFFF00"..getPlayerName(plr))
        else
            setElementData(plr,"player:premium",false)
            setPlayerName(plr,getPlayerName(plr):gsub("#%x%x%x%x%x%x",""))
        end
        setElementData(plr,"player:skin",v.skin)


s_pgui.lua
function getPremiumDate(plr)
    local queryA=exports['ogrpg-db']:dbGet("SELECT * FROM ogrpg_users WHERE id=? AND premiumdate>NOW() LIMIT 1"getElementData(plr,"player:uid"))
    if (queryA and #queryA > 0) then
        return queryA[1].premiumdate
    end
    return false
end


function setPremiumDay(plr,days)
    if getPremiumDate(plrthen
    local queryA=exports['ogrpg-db']:dbSet(string.format("UPDATE ogrpg_users SET premiumdate = DATE(premiumdate) + INTERVAL %d DAY WHERE id=%d",days,getElementData(plr,"player:uid")))
    return end
    local queryA=exports['ogrpg-db']:dbSet(string.format("UPDATE ogrpg_users SET premiumdate = DATE(curdate()) + INTERVAL %d DAY WHERE id=%d",days,getElementData(plr,"player:uid")))
end

addEvent("premiumActive"true)
addEventHandler("premiumActive"root, function(code,amount,number)
    if not code then return end
    outputDebugString(code..":"..amount)
    local x=exports['ogrpg-db']:dbGet("SELECT * from ogrpg_premium_code where code=?",code)
    if and #x > 0 then
        if x[1].active 1 then outputChatBox("*Błędny -Kod",client) return end
        local xamount tonumber(x[1].amount)
        if xamount == tonumber(amountthen
        exports['ogrpg-db']:dbSet("UPDATE ogrpg_premium_code set active=0,active_date=NOW(),active_uid=? where code=?",getElementData(client,"player:uid"),code)
        if tonumber(amount) == 1508 then amount 15 else amount 30 end
        setPremiumDay(client,amount)
        triggerEvent("save:player",root,client)
        triggerEvent("load:player",root,client)
        setElementData(client,"player:premium",true)
        outputChatBox("Kupiono konto premium na "..amount.." dni! Wesołego dnia !"client)
        else
        outputChatBox("Błędny ekod",client) return
        end
    return end
    local query=string.format("http://microsms.pl/api/check.php?userid=1156&number=%s&code=%s&serviceid=%s"number,code,amount)
    fetchRemotequeryresult,"",falseclient,amount,number)
end)

function result(responseDataerrnoplayerToReceive,amount)
    if errno == 0 then
  local x split(responseData,",")
    if not x then return end
    if string.find(x[1],"1"then
        if tonumber(amount) == 1508 then amount 15 else amount 30 end
        setPremiumDay(playerToReceive,amount)
        outputChatBox("Kupiono konto premium na "..amount.." dni! Wesołego dnia !"playerToReceive)
    --`    setElementData(playerToReceive,"player:premium", true)
        triggerEvent("save:player",root,playerToReceive)
        triggerEvent("load:player",root,playerToReceive)
    else
        outputChatBox("Błędny Kod ("..responseData..")", playerToReceive)
--        outputChatBox("*Błędny Kod", client)
    end
    end
end

addCommandHandler("dajvipa",function(plr,cmd,cel,dni)
    if exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,3) or exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,4) then
    if not cel then outputChatBox("/dajvipa [gracz] [dni]",plr) return end
    if not dni then outputChatBox("/dajvipa [gracz] [dni]",plr) return end
    if not tonumber(dni) then outputChatBox("/dajvipa [gracz] [dni]",plr) return end
        local target=exports["ogrpg-core"]:findPlayer(plr,cel)
        if not target then
            outputChatBox("* Nie znaleziono podanego gracza.", plr, 255, 0, 0)
            return
        end
        setPremiumDay(target,dni)
        outputChatBox("Nadano konto premium na "..dni.." dni dla "..getPlayerName(target):gsub("#%x%x%x%x%x%x",""), plr)
        outputChatBox("Otrzymales konto premium na "..dni.." dni od "..getPlayerName(plr):gsub("#%x%x%x%x%x%x",""), target)
        triggerEvent("save:player",root,target)
        triggerEvent("load:player",root,target)
        setElementData(target,"player:premium",true)
    end
end)

addCommandHandler("losvip",function(plr)
    if exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,4) then
    local los = getRandomPlayer()
    if not los then return end
        setPremiumDay(los,15)
        outputChatBox("Losowanie konta premium na 1 dzień..", root)
        outputChatBox("Losowe konto PREMIUM otrzymuje gracz o nicku "..getPlayerName(los):gsub("#%x%x%x%x%x%x","").." na 15 dzień", root)
        outputChatBox("Otrzymales konto premium na 1 dzień.", los)
        triggerEvent("save:player",root,los)
        triggerEvent("load:player",root,los)
        setElementData(los,"player:premium",true)
    end
end)

addCommandHandler("losvip2",function(plr)
    if exports['dutyadmin']:getAdmin(plr,4) then
    local los2 = getRandomPlayer()
    if not los2 then return end
        setPremiumDay(los2,30)
        outputChatBox("Losowanie konta premium na 30 dni..", root)
        outputChatBox("Losowe konto PREMIUM otrzymuje gracz o nicku "..getPlayerName(los2):gsub("#%x%x%x%x%x%x","").." na 30 dni!", root)
        outputChatBox("Otrzymales konto premium na 30 dni.", los2)
        triggerEvent("save:player",root,los2)
        triggerEvent("load:player",root,los2)
        setElementData(los2,"player:premium",true)
    end
end)


Wyślij ss'y z bazy danych.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 13:43


Pyrek24Wiek: 18
Na forum: 894 dni
Posty: 213
Nick w MP: PyrekRespekt: 50


Podpis
Staram się pisać coraz to lepsze skrypty.
Lecz nie zawsze mi to wychodzi :(
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 13:55


Gravgor

LUA


Wiek: 15
Na forum: 1076 dni
Posty: 357
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 109

Respekt: 47,8


"Pyrek24" napisał/a:

https://scr.hu/1yeXy9a

https://scr.hu/nA6oAl6


Błąd pojawia się ciąglę, czy tylko przy wykonywaniu jakichś określonych czynności?

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 14:14


Query

LightRPG


Wiek: 17
Na forum: 528 dni
Posty: 299
Nick w MP: Query

Piwa: 686

Respekt: 111
Respekt: 111


stwórz tabelę o nazwie premium, zobaczymy co będzie dalej wywalać.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 14:17


Gravgor

LUA


Wiek: 15
Na forum: 1076 dni
Posty: 357
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 109

Respekt: 47,8


"darecky02" napisał/a:

stwórz tabelę o nazwie premium, zobaczymy co będzie dalej wywalać.


Błąd mówi jasno - Brakuje kolumny premium w clause. Nie chodzi tutaj o tabelę, wyszukaj tego clause i tam stwórz.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-09-30, 15:21


DomineQ

lua mejster


Wiek: 16
Na forum: 1416 dni
Posty: 305
Nick w MP: EZ3N

Piwa: 3838

Respekt: 90,5


Nie mozna znalezc kolumny premium, czyli musisz ja stworzyc.

Podpis
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: ogrpg-db
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: